لیست علاقه مندی ها خالی است
رتبه عالی30 نظر
امتیاز 4.5
Cleanliness
5.0
Comfort
5.0
Staf
4.0
Facilities
4.5
اتاق های تمیز
خدمات ۲۴ ساعته
تاکسی سرویس
نوشیدنی در اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی لرد سوزا

رزرو هتل های سوزا

امکانات

اتاق های موجود

تعداد میهمان

چهار نفره کف خواب لنج بدون سرویس بهداشتی اختصاصی

4 : حداکثر تعداد میهمانان

رخت‌آویز-اسپیلت‌-اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق

چهار نفره کف خواب سِوِند بدون سرویس بهداشتی اختصاصی

4 : حداکثر تعداد میهمانان

رخت‌آویز-اسپیلت‌-اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق

دونفره کف خواب حجله بدون سرویس بهداشتی اختصاصی

2 : حداکثر تعداد میهمانان

رخت‌آویز-اسپیلت‌-اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق

پنج نفره کف خواب هَب بدون سرویس بهداشتی اختصاصی

5 : حداکثر تعداد میهمانان

رخت‌آویز-اسپیلت‌-اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق

شش نفره ساوات کف خواب بدون سرویس بهداشتی اختصاصی

6 : حداکثر تعداد میهمانان

رخت‌آویز-اسپیلت‌-اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق

پنج نفره کف خواب دَموک

5 : حداکثر تعداد میهمانان

اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق-اسپیلت‌-دوش-رخت‌آویز-سرویس بهداشتی فرنگی

شش نفره کف خواب صُحاره

6 : حداکثر تعداد میهمانان

رخت‌آویز-دوش-سرویس بهداشتی ایرانی-اسپیلت‌-اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق

شش نفره کف خواب کارپایی

6 : حداکثر تعداد میهمانان

رخت‌آویز-دوش-سرویس بهداشتی ایرانی-اسپیلت‌-اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق

شش نفره بادگیر

6 : حداکثر تعداد میهمانان

اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق-اسپیلت‌-دوش-رخت‌آویز-سرویس بهداشتی فرنگی

دوازده نفره کف خواب مِیلِس

12 : حداکثر تعداد میهمانان

اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق-دوش-سرویس بهداشتی ایرانی-اسپیلت‌-رخت‌آویز

هتل های مشابه

اقامتگاه سنتی لرد سوزا 4 بر اساس 903 نظر
-->